Optimaal innoveren

Effectief en efficiënt innoveren met partners
SMARTconsulting.nu

Effect verzekerd

Behoud en vermeerder de voordelen van uw innovatieproject
Benefit Realisation Management

Ontdek nieuwe mogelijkheden

Roadmap voor succesvolle implementatie
Business Model Innovation

Maak kennis met ecosysteem business case

Doorbreek barrières in de samenwerking
met business partners
Ecosysteem Business Case

Business Model Innovation

Niet alleen starters maar zeker ook gevestigde bedrijven zijn gebaat bij business model innovatie

Business Model Innovation
Nieuwe business modellen kunnen gemakkelijk volgens een vaste structuur worden beschreven. Belangrijker is het vervolg: het beschrijven van de activiteiten nodig om uw nieuwe model te realiseren ofwel de business model roadmap.
 
 

Benefit Realisation Management

SMARTconsulting.nu laat u vooraf exact weten welke voordelen met nieuwe systemen kunnen worden bereikt

Benefit Realisation Management
De verwachtingen van nieuwe ICT systemen zijn altijd hoog. Zelden wordt dit in de praktijk waargemaakt. Het gevolg is teleurstelling over de bereikte resultaten. Maar dat kan voorkomen worden met Benefit Realisation Management.
 
 

Ecosysteem Business Case

Wat is de taak- en winstverdelingwinst per partner bij een netwerkinnovatie? Het antwoord vind u in de ecosysteem business case
Ecosysteem Business Case
Innovatieprojecten worden steeds vaker uitgevoerd door netwerken van bedrijven – ‘ecosystemen’. Zelden zijn de kosten en de baten gelijk over partners verdeeld. Traditionele business cases geven hier geen antwoord op.