Business Model Innovation

IS UW BUSINESS MODEL KLAAR VOOR DE TOEKOMST?

De ontwikkeling van nieuwe business modellen lijkt op het eerste gezicht belangrijk voor nieuwe ondernemingen. Zij willen met hun product of dienst de markt veroveren maar moeten dit beter doen dan bestaande marktpartijen. Toch is business model innovatie niet het exclusieve terrein van nieuwe ondernemingen, integendeel.

Want een kenmerk van business model innovatie is dat zij spelbrekers zijn. Door anders te leveren, of de klant anders te benaderen verstoren zij de markt en kunnen zij bedreigend zijn voor traditionele aanbieders. Voor bestaande partijen is het dus ook van belang regelmatig na te denken over business model innovaties om blijvend voor te lopen op de concurrenten. Eten of gegeten worden.

DE UITDAGING

Een business model bestaat uit een aantal vaste elementen: de waardepropositie, de doelgroep, het leveringsmodel en natuurlijk het financiële model. Het lijkt dat je business model innovatie kunt realiseren door simpelweg variaties in deze 4 elementen met elkaar te combineren. Door 3 doelgroepen – bijvoorbeeld consumenten, kleinzakelijke en grootzakelijke markt – met verschillende leveringsmodellen te combineren, wordt snel tien nieuwe opties verkregen. Maar net als bij een fruitmachine is de kans klein dat het een winnende combinatie is. Effectiever is het om gericht op zoek te gaan naar passende combinaties.

DE OPLOSSING

De business model generator. Niet een tool maar een stappenplan. Immers een tool zou iedere keer tot dezelfde resultaten leiden, terwijl u juist op zoek bent naar een nieuw en uniek business model. Creativiteit laat zich niet in een tool vatten.
Iedere keer opnieuw het wiel uitvinden, is evenmin effectief. Door activiteiten in een vaste volgorde uit te voeren, wordt u niet alleen gedwongen om voortgang te boeken maar ook om gericht meerdere business model opties te verkennen. U voorkomt dat u in een vroegtijdig stadium de beste optie overboord gooit.

DE METHODE

De business model generator aanpak kent 3 stappen:

1. Ideeën genereren

Om vast te stellen of het om een nieuwe business model gaat, moet eerst inzicht in traditionele business modellen worden verkregen. Niet alleen van uw eigen bedrijf, maar ook van concurrenten. En moet worden vastgesteld, welke problemen toepassing van bestaande business modellen met zich mee brengen. De te ontwikkelen business model opties moeten een oplossing voor deze problemen leveren.

Een creatieve fase volgt waarbij u zich kunt laten inspireren door trends in de markt of maatschappij, technologische ontwikkelingen of successen in andere sectoren. Welke ideeën kunnen een oplossing voor de gesignaleerde problemen zijn? Conform de CANVAS methode wordt ieder idee volgens een standaard matrix uitgewerkt, zodat iedere business model optie volledig is én vergelijkbaar.

2. Evaluatie business model opties

De nieuwe alternatieve business modellen zijn samen te vatten in strategische opties voor een bedrijf. Het ene business model zorgt bijvoorbeeld dat uw bedrijf leidend in innovatie wordt, terwijl een ander business model uw bedrijf tot een ‘marktvolger’ maakt die gebruik maakt van het vallen en opstaan van leiders in de innovaties. Door de uitwerking van de highlevel – business modellen is echter duidelijk wat onder de leiders- of volgerpositie wordt verstaan. De discussie over strategie wordt ineens een stuk eenvoudiger. En u kunt een gefundeerde beslissing nemen welke strategische optie en bijbehorende business model past bij de ambities van uw bedrijf.

3. Roadmapping

Onderzoek heeft uitgewezen dat high level business modellen voldoende informatie leveren om het favoriete business model te selecteren. Maar dat is nog niet voldoende om direct met de implementatie beginnen. Detaillering van de haalbaarheid, de financiën en de risico’s is vereist. Plus een roadmap voor de transitie van uw huidige business model naar de nieuwe situatie. Want u heeft de verandering niet van de ene op de andere dag gerealiseerd; hoe perfect uw nieuwe business model ook is.

HET RESULTAAT

Nieuwe kansen. Dat is uw resultaat van de business model generator. U heeft gedegen alternatieven verkend en bent met het nieuwe business model en raodmap klaar voor de toekomst. De detaillering geeft concreet aan hoe plannen omgezet kunnen worden in werkelijkheid.

SMARTconsulting.nu heeft de business model generator aanpak meerdere malen toegepast. We snappen dat uw bedrijf niet stil kan blijven staan als uw concurrenten wel veranderen. Wij helpen u om de juiste verandering in te zetten.